de vzw

Op 5 oktober 2021 verschenen in het Belgisch staatsblad de statuten van onze vereniging.

De doelstelling van de vereniging werd als volgt omschreven:

“werken aan verbondenheid tussen mensen in een gelovig perspectief”.

Het Limburgs Banneuxwerk wil dat doen door:

  • Het aanbieden van ééndaagse en meerdaagse bedevaarten (triduüms), in een gelovige familiesfeer, door o.a. medewerkers; voor mensen met een beperking, voor zoekenden, voor jongeren, voor ouderen, voor mensen die nood hebben aan rust, verdieping, bezinning, vriendschap en gebed. Jong en oud samen vanuit de Blijde Boodschap en hoofdzakelijk in het genadeoord van Banneux.
  • Bedevaarder-medewerkers vorming geven die nodig is om hun taak goed te kunnen doen.
  • Lokale netwerken uitbouwen om relaties tussen bedevaart-medewerkers en bedevaarder-deelnemers te versterken gedurende het jaar.

De statuten van de vzw zijn, na afspraak, altijd in te kijken op de maatschappelijke zetel.