Inspiratie

Beste bedevaarder,

het doel van onze vzw is: werken aan verbondenheid tussen mensen in een gelovig perspectief.

Onze Bisschop nodigt ons uit om: ‘Gods akker te zijn en te groeien in heiligheid’. Hierin vinden we een stukje onze inspiratie. We voelen heel goed aan dat, als wij willen groeien in heiligheid, het is door samen te werken. Wij, mensen, zijn Gods akker!  Als stuurgroep willen we de kaart van het ‘samen werken’ trekken.

De akker van het genadeoord Banneux nodigt ons uit, om naar Maria’s voorbeeld en Jezus woord, open te staan voor het goede, de genade, Gods Heilige Geest.

We zijn allen bedevaarders in Banneux. Gods akker zijn: samen en werken schenkt meer vruchten. En wat doe je met vruchten? Uitdelen! In Banneux, in het geloof gebeurt daadwerkelijk wat de volkswijsheid zegt: gedeelde smart is halve smart, gedeelde vreugde is dubbele vreugde, samen broederlijkheid ontdekken.

Een samen gedragen vreugde, een samen gedragen verantwoordelijkheid is werken aan broederlijkheid en zusterlijkheid. We zijn doorheen ons doopsel in Jezus allemaal broeders en zusters.

Daarin volgen we onze Paus én onze bisschop in hun herderlijk schrijven.

Pelgrim zijn is op weg gaan samen met onze broeders en zusters. Wil jij,  goede vriend, goede vriendin, mee op weg gaan, mee op tocht gaan naar meer broederlijkheid,  zusterlijkheid in onze wereld en  in ons leven? We willen er zijn voor:

zieken en gezonden

mensen van alle leeftijden

gelovigen en zoekende mensen

eenzamen en sfeermakers

zinzoekers en profeten

mensen op een kruispunt van hun leven

vrijwilligers en deelnemers: allemaal bedevaarders

Wat een rijkdom. Ieder mens is gelijk en toch uniek omdat hij bemind is door God. Wil jij door je liefhebben ook voor hen Goddelijk zijn? Het kan! We krijgen veel aangereikt vanuit ons geloof, vanuit onze Kerk:

 • De Bijbel: mooie verhalen, die vertaald en meer nog beleefd, geleefd worden door mensen in alle tijden.
 • De Kerk met zijn rijke traditie. 
 • De Liturgie, die ons in tekenen, taal en symbolen doet beleven en ook bespreekbaar maken wat wij een mysterie, een wonder noemen.
 • Maria verwijst naar Jezus. Een moeder voor ieder van ons met een enorme liefde voor haar Zoon. ‘Doe maar wat Hij u zeggen zal’.
 • Jezus Woord en Blijde Boodschap, Zijn leven blijft een inspiratiebron tot broederlijkheid en zusterlijkheid in alles en voor iedereen.

Het zijn wegwijzers op onze pelgrimstocht in ons broederlijk samen op weg gaan. Priester Fons Hesemans indachtig, zei ter voorbereiding van de nieuwe bedevaarders – medewerkers: je mag er hopelijk de genade van Banneux ontdekken, zodat je terug thuiskomt en je afvraagt: wie is nu de zieke, die persoon met beperkingen of ik? Zij geven en delen zoveel met jou.

Vanuit deze gedachten mogen we pelgrim zijn, op weg gaan en anders thuis komen, door:

 •  te steunen en gesteund te worden,
 •  te helpen en geholpen te worden,
 •  te dienen en gediend te worden,
 •  te spreken en beluisterd te worden,
 •  te luisteren en de heilige stilte te bewaren,
 •  te dragen en gedragen te worden,
 •  te ondersteunen en te laten ondersteunen.
 •  …

Dit is mogelijk omdat onvolmaakte mensen het beste van zichtzelf geven en daardoor genade mogen zijn en worden voor elkaar. Broeders en zusters worden van elkaar, heel concreet hier en nu. Goddelijk mogen zijn in het geven én in het ontvangen. Door samen onder Gods zegen, onder Gods beschermende hand te gaan staan. Ontdekken: ik ben maar een kleine mens, maar God geeft me de kans grote dingen te schenken aan anderen. Dit kan als ook ik durf ‘JA’ te zeggen tegen Gods boodschapper zoals Maria deed.

Jouw steentje

Geloof, hoop en liefde inspireren ons om deze traditie in grote dankbaarheid verder te zetten, om ons steentje bij te dragen aan een verhaal dat al bijna een eeuw verdergaat: God die met en door mensen op weg gaat, niet als dolers maar als pelgrims elkander helpend, dragend steunend, in liefde en vriendschap. Daarin Gods volk onderweg worden, op de levensweg van het leven van zovele mensen.

Wij, de kerngroep, willen alvast ons steentje blijven bijdragen en jij?

De kerngroep.