Eerste triduüm 29-04 > 03-05

Verantwoordelijke        

Marleen Nulens,

Stationsstraat 11 bus 1

3900 Pelt

0476 98 31 09

E-mail : marleen.nulens@gmail.com

Inschrijven vóór: 15 maart 2022   

Betalen op: BE37 7310 5352 0228

Vermeld duidelijk de naam van de deelnemer en triduüm 1

Documenten (om te downloaden)

Inschrijvingen

Medische attesten

Vrijwilligersovereenkomst