Brief van Mgr. Hoogmartens – 14 februari 2022

Een woord van de bisschop aan de Limburgse Banneux-vrienden

‘Steek uw handen in het water ‘

Het waren de woorden van Maria aan de jonge Mariette op die ijskoude winterdag.


Waarschijnlijk zal zij eerst het ijs doorbroken hebben. Ook in ons leven moet het ijs eerst doorbroken worden. Het ijs dat ons weghoudt van het levende water. Wij zijn soms ijskoud ten overstaande van elkaar. De ziekte die ons treft, de ouderdom die ons parten speelt, de tegenslagen in ons gezin, het zijn allemaal weinig verwarmende zaken die ons van het diepe leven kunnen weghouden. Gelukkig is het God zelf die ons de kracht geeft om dat ijs te doorbreken. Het is Zijn genade welke wij mogen ontvangen.


“Deze bron is behouden voor alle naties…voor de zieken


Zonder onderscheid ontvangt iedereen de liefde van Jezus. Bij een bezoek aan Maria komen we zo veel mensen tegen, van alle rangen en talen. Maria sluit niemand uit en heeft bijzondere aandacht voor de zieken onder ons.


‘Ik kom het lijden verlichten’


Een bedevaart naar Maria – Maagd der armen –  is geen bezoek aan iets wat zoveel jaren geleden is gebeurd. Het gebeurt vandaag aan jou, aan mij. Maria komt vandaag het lijden verlichten, laten we dat nooit vergeten.


‘Bid veel’


Centraal in haar boodschap is de vraag van Maria om veel te bidden. Doorheen onze ziekte, onze tegenslag ervaren we de kracht van ons gebed. Niet alleen voor onszelf, maar steeds meer voor en gericht op anderen. Vanuit die liefde, die genegenheid voor anderen, zullen wij stilaan kunnen groeien naar een menselijke samenleving, waar onze ziekte, onze tegenslag een plaats kan krijgen. Zo worden we meer mens met Maria.

Laten we Maria in ons huis en hart halen. Zoals de engel aan de heilige Jozef zei: ‘Wees niet bang Maria bij je te nemen’ en zoals ook de heilige Johannes staande onder het kruis Maria in zijn armen sloot.


Dit, beste Banneux-vrienden, is meer dan een vrome wens. Het is een opdracht voor ieder van ons. Laten we doorheen de drukte van ons bestaan, de pijn van ons lijden, de angst van de vele vraagtekens, in een Triduüm of een dag in Banneux en ook thuis bij Maria vertoeven, oog hebben voor het diepere geheim dat God ons in Jezus vandaag nabij wil zijn.