Verslag Triduüm 3

Het derde triduüm ging door van 16 tot 20 juli 2022

Het derde triduüm beloofde dit jaar een bijzondere editie te worden. Het was niet alleen post-corona, er waren ook nieuwe verantwoordelijken en een ietwat aangepast programma.

De leiding lag dit jaar bij Geert en Annie Cosemans-Vanoirbeek. Gesteund door de voltallige kerngroep van het Limburgs Banneuxwerk leek dit wel te gaan lukken, was het niet dat op de valreep Annie tijd moest nemen om van een keelontsteking te genezen. Marcel Heleven redde het triduüm daar met raad en daad aanwezig te zijn om Geert met de start te helpen.

Een kleine groep maar toch een heel bijzondere ervaring.

E.H. Bart Benats ging voor in de pastoraal en de predicatie. Inspirerende gedachten en een sterke aanwezigheid van Bart bij alle deelnemers maakten van dit triduüm een heel intense en diep bewogen ervaring. Aan de hand van een spiegel leerde hij ons van niet alleen naar onszelf te kijken, maar ook oog te hebben voor alles wat in de spiegel ook zichtbaar is; de wereld met zijn medemensen, de natuur en de cultuur.

Muziek met de mandoline, de saxofoon, het orgel en samenzang maakten van de vieringen een hele vreugdevolle beleving.

Het was deugddoend om samen, in de grote kerk, de internationale eucharistie en de ziekenzegeningen mee te vieren.

‘Iedereen bedevaarder’ werd tijdens dit triduüm heel sterk ervaren. Menige tijd werd door gebracht met gesprekken tussen deelnemers en medewerkers. Door de grote hitte tijdens het triduüm waren de buitenactiviteiten zoveel mogelijk beperkt. Dit maakte plaats voor grote creativiteit vanwege de jongeren die aanwezig waren: bewegen in groep; lenigheidsoefeningen; gezelschapsspelletjes; muziek. Het was écht een meerwaarde om dit op het programma te kunnen inschakelen.

De jongeren slaagden er ook in om, samen met alle deelnemers, van de ontspanningsavond een feestelijke avond te maken waar iedereen vrolijk van werd.

Dank aan allen die op één of andere wijze meewerkten aan het welslagen van dit triduüm.

Verslag Triduüm 2

Van 10 juni tot en met 14 juni 2022 ging het tweede triduüm van het Limburgs Banneuxwerk door.

De trend van het eerste triduüm zette zich door: een kleinere groep deelnemers en medewerkers maar ook hier was er veel ‘goesting’ en enthousiasme om van het triduüm het beste te maken.

De algemene leiding was in handen van Marcel Heleven die zich wist te omringen met enkele zeer dynamische nieuwe vrijwilligers die met veel energie nieuwe input gaven aan het dagelijkse reilen en zeilen in de groep.

Onder leiding van de hoofdverpleegster werd elke medewerker aangemoedigd om bijzondere aandacht te schenken aan iemand van de deelnemersgroep. Dat bracht deelnemers en medewerkers veel dichter bij mekaar. Op die manier werkten we actief aan het idee: medewerkers en deelnemers: ALLEMAAL BEDEVAARDERS.

E.H. Karel d’Huys, vicaris generaal van ons bisdom, ging voor in de predicatie en de pastoraal van het triduüm.  Met het beeld van ‘de appel’ met ‘de schil, het vruchtvlees en het klokhuis of de kern’ nam hij ons mee van ‘de buitenkant van ons leven naar de binnenkant: de kern van ons bestaan om daarna vanuit de kern van ons bestaan weer naar de wereld te gaan. Het zette aan tot bezinning en gebed.

Het was deugddoend om samen, in de grote kerk, de internationale eucharistie en de ziekenzegeningen mee te vieren.

Karel hielp de organisatie ook door aan de hand van kritische bedenkingen, samen met alle medewerkers, te timmeren aan het beter afstellen van het programma aan de noden van de mensen. Het was een boeiende weg waarbij iedereen meer betrokken geraakten en gelukkiger werd.

Dank aan allen die op één of andere wijze meewerkten aan het welslagen van dit triduüm.

Verslag triduüm 1

Na twee jaar : eindelijk weer naar Banneux. Het voelde aan als ‘weer thuiskomen’.

De groep was kleiner. Zowel qua deelnemers als qua medewerkers maar de vreugde en de motivatie om er het beste van te maken was des te sterker.

De algemene leiding was in handen van Marleen Nulens.

De predicatie werd verzorgd door E.H. Luc Vanherck. Luc nam ons mee ‘op weg’. Het was een boeiende weg waarop we mochten gaan met alle gekende ingrediënten: de dagelijkse eucharistieviering, de ziekenzegening, de Mariahulde, een verzoeningsviering. Er waren veel momenten van intense ontmoetingen, gebed en bezinning en gezellige ontspanning. Op de voorlaatste avond werd de ontspanningsavond verzorgd door de medewerkers van Hamont.

Op 1 mei ging onze bisschop voor in ziekenzegening en mochten we hem ontmoeten tijdens het vieruurtje.

Het was deugddoend om samen, in de grote kerk, de internationale eucharistie en de ziekenzegeningen mee te vieren.

Marleen nam met dit triduüm afscheid van haar taak als verantwoordelijke van het eerste triduüm. We wensen haar alle goeds voor de toekomst en bewaren vele goeie herinneringen aan haar enthousiasme en haar inzet voor het Limburgs Banneuxwerk.

Dank aan allen die op één of andere wijze meewerkten aan het welslagen van dit triduüm.

Deelnemersvergadering 26 maart 2022

Hartelijk welkom aan iedereen.

Veel mensen zal het niet ontgaan zijn dat dit weekend heel bijzonder is voor ons. We moesten afscheid nemen van twee mensen die heel nauw verbonden waren met het Limburgs Banneuxwerk: Gerard Vinken overleed plots op 19 maart. Hij ging jarenlang als priester mee naar Banneux. Op zondag 20 maart overleed de moeder van Luc Vanherck. Ook zij was heel sterk verbonden met Banneux.

Naast deze twee mensen moesten we in de loop van de voorbije twee jaar afscheid nemen van verschillende bedevaarders van het Limburgs Banneuxwerk waaronder ook onder andere de moeder van Marleen Nulens.

En toch zijn we weer op post om ons voor te bereiden op het volgend bedevaartjaar.

Graag willen we onze bijeenkomst beginnen met gebedsmoment om heel ons leven bij Maria te brengen en te bidden voor kracht en vrede in onze wereld.

Bezinning: Geert.

Verder verloop:

 1. Nieuws uit Banneux.
 2. Toelichting bij:
 3. Nieuwe logo:

Met ons nieuwe, kleurrijke logo hebben we willen uitdrukking geven aan:

 • Onze verbondenheid met elkaar, met Maria en met God
 • Ons samen op weg zijn als pelgrims: medewerkers en deelnemers samen tot vreugde van elkaar.
 • De vrijwilligersovereenkomst:

Als vzw hebben we een aantal verplichtingen:

 • Een verzekering afsluiten.
 • Maar: we kunnen maar verzekeren wie met ons verbonden is met een vrijwilligersovereenkomst. We moeten daarin onze omgangsvormen met elkaar omschrijven.

Het is goed om dat goed te lezen en ermee rekening te houden.

Mochten er zich ooit moeilijkheden voordoen, dan kunnen we daarop altijd terug vallen.

Die vrijwilligersovereenkomst wordt elk jaar hernieuwd.

Immers: onze situaties kunnen veranderen.

Met onze leeftijd veranderen onze mogelijkheden. Zowel deelnemers als medewerkers worden ouders. Oudere deelnemers krijgen meer zorg nodig. Ouders deelnemers hun krachten kunnen afnemen.

Dat heeft ons doen nadenken over die veranderingen en we zijn tot het volgende besluit gekomen:

Als je vaststelt dat je krachten als medewerkers afnemen en het niet meer zo goed lukt om je oude vertrouwde taken op je te nemen, ga dan gerust nog 1 jaar mee als vrijwilliger. Je krijgt dan een taak die je voor jezelf wel nog haalbaar ziet.  
Alle volgende jaren kan je dan meegaan als deelnemer en je laten verwennen door de medewerkers.

 • De verzekeringen:
 • De privacywetgeving: zie informatiebrochure.
 • De eendaagse bedevaarten.
 • De jeugd.

Afsluitend: het lied van Banneux!

Koffie en taart.

Eendaagse bedevaart 2 maart 2022

Het was een heel vreugdevolle bedevaart.

Weliswaar iets minder mensen, maar heel verbonden.
We werden royaal ontvangen door de zusters in de hospitaliteit met koffie in de ochtend en ’s middags serveerden ze een feestelijke maaltijd. 

2 maart 2022 was aswoensdag en internationale gebedsdag voor Vrede in Oekraïne.

Het was een grote genade op die dag verenigd aanwezig te mogen zijn rond Maria, Maagd der Armen te Banneux.

Met twee bussen vol blije en begeesterde mensen keerden we weer naar Limburg uitkijkend met een groot verlangen naar de komende triduüms.