AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Het doel van dit beleid is om jouw persoonlijke gegevens, die in ons bezit zijn en die het mogelijk maken om je te identificeren, te beschermen.

Mocht jij in het verleden reeds deelgenomen hebben aan een- of meerdaagse bedevaart, georganiseerd door bisdom Hasselt, dan zijn mogelijk jouw persoonsgegevens reeds opgenomen in ons adressenbestand. Wij gebruiken deze gegevens enkel om je te informeren over de activiteiten van onze vereniging.

Wij garanderen je dat deze gegevens nooit zonder jouw toestemming voor andere doeleinden zullen worden gebruikt of aan derden zullen worden doorgegeven.

Uiteraard wordt alles in het werk gesteld om jouw persoonlijke gegevens veilig te bewaren.

Als je wilt dat jouw adres wordt verwijderd uit onze lijst, laat het ons dan weten door een email te sturen naar contact@limburgsbanneuxwerk.be of door contact op te nemen met één van de bestuurders.

Zonder tegenbericht, gaan wij ervan uit dat wij je onze brieven kunnen blijven sturen, wetende dat je ten allen tijde kunt vragen om de gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Toestemming: gebruik van foto’s en filmpjes.

Op de activiteiten van het Limburgs Banneuxwerk kunnen foto’s en filmpjes gemaakt worden. Deze wensen we te gebruiken voor onze website en om informatie te geven over de werking van onze organisatie.

Wij gaan zorgvuldig om met deze beelden en gebruiken geen beelden waarvan je schade kunt ondervinden.

We vinden het belangrijk om jouw toestemming te vragen voor het gebruik van deze foto’s of filmpjes.

U kunt dat doen door jouw keuze hiervoor duidelijk aan te geven op het inschrijvingsformulier van het triduüm waarvoor je koos. Moest je je achteraf toch nog bedenken en deze toestemming laten intrekken, kan dat door een mail te sturen naar contact@limburgsbanneuxwerk.be of door contact op te nemen met één van de bestuurders.